/ /

Algemene voorwaarden HITGYM0172/ CROSSBOX/ PINKBOXING0172

Algemene Voorwaarden

 

De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 6 maanden (5 + 1 maand opzegtermijn) bij een onbeperkt abonnement en een dagkaart daarna doorlopend tot wederopzegging. De overeenkomst voor 3 maanden wordt aangegaan voor een minimale periode van 3 maanden (2 + 1 maand opzegtermijn) en loopt daarna automatisch door voor 3 (drie) maanden met steeds 1 maand opzegtermijn.

Het abonnement kan niet tussentijds worden stopgezet. De directie van Hitgym0172 / The CrossBox maakt bij aantoonbare langdurige ziekte na overleg eventueel een uitzondering.

In geval van zwangerschap kan na melding en overleg met de directie van Hitgym0172 / The CrossBox het abonnement maximaal 6 maanden worden doorgeschoven. Incassering blijft doorgaan tot het moment van terugkomst. Pas na terugkomst worden hele maanden met een maximum van 6 maanden doorgeschoven.

HITGYM0172 is gerechtigd de openingstijden, lestijden en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt HITGYM0172 het recht de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave. Dit recht tot aanpassing van openingstijden bestaat ook tijdens situaties waarin sprake is van overmacht (noodtoestand). Denk hierbij aan calamiteiten of rampen

Restitutie van contributie (behoudens foutieve betalingen) is niet mogelijk. Dit geldt eveneens indien er sprake is van overmacht aan de zijde van HITGYM0172. Denk hierbij aan calamiteiten en rampen.

De reden van de incasso is abonnementsgelden.

Opzegtermijn is 1 maand bij een onbeperkt kaart op automatische incasso.

Opzegtermijn is 1 maand bij een 3 maanden onbeperkt kaart op automatische incasso.

Opzegtermijn is 1 maand bij een dagkaart op automatische incasso.

Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u binnen 30 dagen uw bank opdracht geven het bedrag terug te boeken.

Hitgym0172 / The CrossBox kan tarieven, lesroosters en reglementen aanpassen.

Bij inschrijving in de maanden oktober, november en december stellen wij u bij deze op de hoogte van het feit dat per 1 januari van het volgende jaar onze tarieven kunnen worden aangepast o.b.v. het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties. Tot 1 januari betaalt u echter het tarief van het lopende jaar.

Toegang tot Hitgym0172 / The CrossBox kan worden geweigerd bij herhaaldelijke achterstand in de betaling van het abonnementsgeld.

Door mijn handtekening verplicht ik mij ervoor te zorgen dat de maandelijkse automatische incasso kan plaatsvinden. Indien dit niet het geval is ga ik ermee akkoord dat hiervoor € 7,50 administratiekosten in rekening wordt gebracht.

De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van Hitgym0172 / The CrossBox gebruikt.

Eventueel genomen foto’s en filmpjes mogen alleen voor de daartoe bestemde doeleinden gebruikt worden.

Opzegging dient persoonlijk aan de receptie te geschieden door het invullen van een daarvoor bestemd formulier (niet schriftelijk of telefonisch om misverstanden te voorkomen).