/ /

Hierin is onder meer het advies om groepen met meer dan 100 mensen in dezelfde ruimte te voorkomen. Wij zullen daarom zorgen dat er niet meer dan 90 sporters tegelijk aanwezig zijn in onze ruimtes en zullen hier continu op toezien.

Wij zijn een kleine club, de kans dat er grote aantallen sporters in onze ruimte bevinden is klein. Maar zullen wanneer dit toch het geval is verdere maatregelen nemen.

Voor nu gelden de volgende maatregelen:
– In onze club zijn extra schoonmaakrondes
en hygiënemaatregelen
– Blijf thuis wanneer je verkoudheidsklachten
(hoesten en/of benauwdheid) en/of koorts
hebt
– Geen handen schudden
– Regelmatig handen wassen met water en
zeep
– Bij het starten van je training eerst je handen
wassen
– Extra aandacht aan het schoonmaken van
apparatuur na gebruik
– Hoest of nies in de binnenkant van je
elleboog

Voor meer informatie en updates https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat de virus snel verdwijnt.